Tuvia Singer

Tuvia
PhD Fellow

 

נושא המחקר שלי הוא "לאומיות, רגיונליזם וקוסמולוגיה: מיעוטים וזרים בסיפורי עם גרמניים במאה התשע-עשרה" ובו אני עוסק בבדיקה השוואתית של דמויות מיעוטים וזרים כמו יהודים, "צוענים" ושוואבים בסיפורי-עם גרמניים מהמאה ה19 – תוך התמקדות באוספים של האחים יעקב ווילהלם גרים ולודוויג בכשטיין.

האוספים של האחים גרים הם דוגמה מרכזית לפרויקט איסוף המכוון ליצור קאנון לאומי, בין השאר, בחסותה של פרוסיה ונקודת מוצא וייחוס של מאות האוספים שבאו בעקבותיו. אוספי סיפורי העם של לודוויג בכשטיין (Bechstein 1801 – 1860), ספרן החצר בדוכסות זקס-מייניגן במחוז תוריניגה, היו הנמכרים והנפוצים ביותר בגרמניה לאורך רובה המוחלט של המאה ה19, אף יותר מ'מעשיות הילדים והבית' של האחים גרים. בכשטיין היה החלוץ באיסוף סיפורי עם על פי מפתח רגיונלי, תוך התמקדות בתורינגיה ומחוזות שכנים. פעילותו הספרותית והתרבותית של בכשטיין הלמה את מדיניותו של פטרונו הדוכס ברנהרד השני אשר התנגד, דיפלומטית וצבאית, למדיניות הסיפוח של הברית הצפון גרמנית בראשות פרוסיה.  למרות שבפועל שימשה הרגיונליות בגרמניה ככלי שרת לקידום מטרות לאומיות, שאלות הנוגעות לזיהוי הזרים והמיעוטים, המשמעות האידיאולוגית שיוחסה לתיוגים אלו והתפקיד הסוציולוגי שלהם יכולות לקבל תשובות שונות על פי ההקשר – רגיונלי או לאומי.

מעבר לכך, אני מתמקד בעבודתי גם באופיו המיוחד של ז'אנר סיפורי-עם ותפקידו במסגרת תהליכי קנוניזציה ועריכה אידיאולוגית (לאומית או רגיונלית). סיפורי-עם רבים הם בתשתיתם סיפורים אטיולוגיים שתפקידם לתת הסבר קוסמולוגי לטבע היקום וליסודות הסדר החברתי הנתפש כ"פלאי" (enchantment), נצחי ומחזורי. סיפורים אלו חורגים מעיסוק ישיר בשאלות פוליטיות וחברתיות עכשוויות ומתאפיינים בעמדות רב-משמעיות ואף פרדוכסליות כלפי אותה תופעה מבלי לשאוף לתיווך הניגודים או למיתונם. לפיכך, הדימוי של הזר בסיפורים אלו איננו בהכרח חלק מתהליך ההבניה של הזהות הפוליטית של הקבוצה אלא חלק מתפישת עולם קוסמולוגית נוצרית (לעיתים קרובות חוץ ממסדית) ו/או פגאנית שבה הזר מתואר לעיתים כאחד מיסודות הטבע ולפיכך היחס אליו חורג מהציר של חיובי-שלילי לעבר עמדות מורכבות, החותרות תחת תפישות דיכוטומיות.

העבדוה נכתבת בהדרכתן של ד"ר איה אלידע מהחוג להיסטוריה ופרופ' גלית חזן-רוקם מהחוג לפולקלור.

 

High Studies

 • 2014 - : PhD studies at the Department of History, Hebrew University. Dissertation entitled "Nationalism, Regionalism and Cosmology: Minorities and Foreigners in German Folk-Narratives in the Nineteenth Century", under the supervision of Prof. Galit Hasan-Rokem and Dr. Aya Elyada.
 • 2014: MA from the Department of Jewish History and Contemporary Jewry, Hebrew University. MA thesis entitled "Nomadism and Modernity: the Anti-Semitic Discourse regarding the Figure of the 'Wandering Jew' at the turn of the Nineteenth-Twentieth Century in Germany and Austria", under the supervision of Prof. Sidra DeKoven Ezrahi and Prof. Yfaat Weiss.  Magna Cum Laude
 • 2006: BA from the Department of Jewish History, Hebrew University. Magna Cum Laude
 • 1993 – 2001: Rabbinical Studies at various religious Zionist Talmudical academies/        Yeshivot)

 

 

Publications

 • In Print: "Between Eternity and Wandering: The anti-Jewish discourse on the Wandering Jew in the long nineteenth century in Germany and Austria", in: (Eds: Jonathan Adams & Cordelia Heß) Jew-Hatred from the Middle Ages to the Present Day: Change and Continuity, UK: Ashgate Publishing, 2017.
 • In Print: "The Image of Jews and 'Gypsies' in Ludwig Bechsteins' Fairytale Collections", in: (Eds: Mareike König & Oliver Schulz), Anti-Semitism in the 19th Century in International Perspective, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017.

  

Papers at Conferences

 • 2017: Fifth Conference for Young Researchers in Jewish Studies: Methods and Disciplines between Germany and Israel, University of Potsdam, Germany.
 • 2017: "Wandering, Settling and Lodging in the "Wandering Jew" and "Wandering Gypsy" Folk-Narratives in German Speaking Lands", The 13th international SIEF ( International Society for Ethnology and Folklore) congress, Göttingrn, Germany.
 • 2017: "Beyond Nationalism: Jews and other minorities in Ludwig Bechsteins' Folk-Narratives", research Seminar, The Vidal Sassoon International Center for the Study of Antisemitism, the Hebrew University of Jerusalem.
 • 2017: "The Wandering Jew as a Cosmological Figure in Protestant, Catholic and non-Confessional Use", 500 Years of Reformation. Jews and Protestants – Judaism and Protestantism, Annual International Conference of the Leo Baeck Institute Jerusalem.
 • 2015: "Jews and other Minorities in German Folk-Narratives in the Nineteenth Century", Nineteenth-Century anti-Semitism in International Perspective, Max Weber Stiftung at the Deutsches Historisches Institut Paris.
 • 2014: "From Detachment to Mobility – the Anti-Semitic Discourse on Jewish Nomadism in Germany and Austria at the Fin de Siècle", the 10th Congress of the European Association for Jewish Studies, Paris.
 • 2013: "The Elastic Jew: the Ideological Discourse regarding the Wandering Jew in the Second Half of the Nineteenth Century in Germany and Austria", the 16th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem.
 • 2013: "The Wandering Jew in the Fin de Siècle as an 'Explanatory Model'", the 36th Annual Convention of the Historical Society of Israel, Haifa University, Israel.  
 • 2012: "Interpretation of Wandering: the Discourses on the 'Wandering Jew' in the Fin de Siècle in Germany and Austria", the 7th Annual Israeli Workshop for German History and Culture, Hebrew University.
 • 2011: "Elastic Jews: Otto Weininger and the Figure of the Wandering Jew", the 5th Annual Convention of the Centers for Austrian Studies, Andrássy University, Budapest.

 

Scholarships, rewards and grants

 • 2016 – 2019: The Hebrew University President’s scholarship for PhD candidates.
 • 2016 – 2018: The President of the State of Israel’s PhD scholarship for excellence and scientific innovation.
 • 2016/7: The International Leo Baeck Institute London Fellowship Program.
 • 2014 – 2017: Scholarship from the Department of History, Hebrew University.
 • 2017: Scholarship for short term student exchange program at the Georg August University, Göttingen.  
 • 2017: Scholarship from the Richard Koebner Minerva Center for German Studies, Hebrew University of Jerusalem.
 • 2016: Scholarship for Doctoral Candidates, Leo Baeck Institute Jerusalem.
 • 2015/6: Scholarship for student exchange program at the Albert Ludwig University, Freiburg.
 • 2015: Felix Posen Doctoral Fellowship in research of anti-Semitism, The Vidal Sassoon International Center for the Study of Anti-Semitism, Hebrew University.
 • 2015: Research grant from the Center for Austrian Studies, Hebrew University, on behalf of the City of Vienna.
 • 2015: Research fellow at the Franz Rosenzweig Minerva Research Center 
  for German-Jewish Literature and Cultural History, Hebew University. 
 • 2014 – 2015: Research fellowship from the Richard Koebner Minerva Center for German Studies, Hebrew University of Jerusalem.
 • 2014: Olivier Vodoz prize for research in Anti-Semitism and the war against racial

     discrimination, Hebrew University of Jerusalem.

 • 2010/11: Scholarship for student exchange program at the Ludwig Maximilian University, Munich.
 • 2010: Research grant from the Center for Austrian Studies, Hebrew University.
 • 2010: Scholarship from the Center for Austrian Studies, Hebrew University, for a German language summer course at Vienna University.
 • 2009: Scholarship from the Center for Austrian Studies, Hebrew University, for a German language summer course at Vienna University.
 • 2006 – 2009: Scholarship from the Institute of Contemporary Jewry, Hebrew University.
 • 2002 – 2003: Scholarship from the Department of Jewish History, Hebrew University.

 

Research Languages

Hebrew, English, German, Aramaic