קול קורא: הסדנה השנתית לחוקרות וחוקרים צעירים להיסטוריה ותרבות גרמנית בישראל

November 20, 2016