The Hebrew Univesity of Jerusalem האוניברסיטה העברית בירושלים The Hebrew University of Jerusalem

The Richard Koebner Minerva Center for German History

Home - Journal

Tabur: Yearbook for Central European history, Culture and Thought


The Richard Koebner - Minerva Center is proud to announce the launching of Tabur: Yearbook for European History,Society, Culture and Thought edited by Dr. Yotam Hotam

Tabur is a new publication that aims at providing the Hebrew reader an up to date perspective on research in Modern European History, Culture and Philosophy.
 
For information regarding the Koebner yearbook and for questions regarding the 2008 edition please refer all inquiries to Mr. Ohad Kohn. E-mail: koebner.yearbook@gmail.com

Fifth Issue (2013)

The fifth issue of Tabur, on ecenomy and culture, was published in the beginning of 2013. Here you can order Tabur online.


Fourth Issue (2011)


The fourth issue of our yearbook on Imagination was published in 2011. Here is the list of contents (Hebrew).


Third Issue (2010)


The third issue of the yearbook on environmentalism is now available. Please click on this link for the list of contents. (Hebrew.)

Second Issue (2009)


The second issue of the yearbook, titled "Madness and Crime in Modern Germany" was published in March 2009. Please click on this link for the list of contents. (Hebrew)


First Issue (2008)


The first issue of the yearbook, titled "Memories of War", was published in November 2007. Please click on this link for the list of contents


טבור: כתב עת שנתי לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות של מרכז אירופה


מרכז קבנר להיסטוריה גרמנית משיק את כתב העת טבור: כתב עת שנתי לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות של מרכז אירופה בעריכת ד"ר יותם חותם. מטרתו של כתב העת לשמש במה עבור חוקרים מן הארץ ומן העולם העוסקים בתחומים שונים ומגוונים של החברה, התרבות וההגות של מרכז אירופה, להציג את מחקריהם העדכניים ביותר. הוא שואף ללכד את עבודותיהם של חוקרים מדסציפלינות שונות והוא פתוח למנעד רחב של תחומים אקדמיים כמו ספרות, היסטוריה, לימודי תרבות, מדע דתות, פילוסופיה, מחשבת ישראל, מדע המדינה, סוציולוגיה ועוד. הייחודית של כתב העת הינה בכך שהוא משלב בין המחקרים העכשוויים הנעשים בארץ, ובין עבודותיהם העדכניות ביותר של טובי החוקרים מן העולם המתורגמות לעברית, על ידי הצגתן זה לצד זה. האופי המקומי-גלובאלי של כתב העת יאפשר לחוקרים בארץ מגע עם הנעשה בעולם בתחום מחקריהם, כמו גם יכולת למקם את המחקר הישראלי במסגרת הרחבה של המחקר העולמי, ולשלב את נקודת המבט הישראלית הייחודית, במסגרת הדינאמיקה המחקרית העולמית. כתב עת זה הינו אקדמי ושפיט, כמקובל בכתבי העת המובילים בעולם.

פרטים נוספים, על הפעילות של מרכז מינרבה ע"ש ריכרד קבנר להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה העברית ניתן למצוא באתר זה. שאלות הקשורות בכתב העת, ובאפשרות לתרום למהדורה של 2008 יש לפנות למר אוהד קאהן בדוא"ל: koebner.yearbook@gmail.com


גיליון חמישי (2013)


 

גיליון מס' 5 של כתב העת "טבור" מוקדש לכלכלה ולתרבות. שני התחומי נתפסים כשתי רשויות נפרדות ואף מנוגדות - בעוד שהכלכלה היא ממלכת החומר, התרבות נתפסת כמבצרה של הרוח. ברם הדיון בקשרים המורכבים בין שתי רשויות אלו תופס עתה יותר ויותר את קדמת הבמה המחקרית. תהליך זה מתרחש, בין השאר ואולי בעיקר, על רקע אירועי השנים האחרונות שהחלו במשבר כלכלי עולמי והתפתחו לכדי התגברות הקריאות ברחבי העולם ל"צדק חברתי" - קריאות המופנות לרוב נגד השתלטות הכלכלה על השוק ה"חופשי" ועשיית דגם של תרבות "שוק חופשי" בדוגמתה. ההתפרצויות ההדדיות של כלכלה ותרבות זו לתוך זו התגברות לכדי צורך מחקרי לשוב ולפענח את הקשרים בין השתיים.

עורכים: ד"ר יותם חותם, ד"ר שרון גורדון, ד"ר גידי ראובני

להזמנת גיליון 5 של "טבור" 

 

גיליון רביעי (2011)

המהדורה הרביעית של כתב העת "טבור" משלבת מחקרים מהארץ ומהעולם המוקדשים למושג ה"דמיון", כמו גם לכמה מנגזרותיו הרבות. "דמיון או "הכשירון לדמות מושא גם בלא נוכחותו בהסתכלות", כפי שהגדירו קאנט, הוא מושג מרכזי במחשבה ובתרבות המערביות המודרניות, בוודאי במחשבה הפוליטית. לא לחינם "הדמיון לשלטון" הוא סיסמתם המפורסמת של מפגיני 1968 בצרפת שיצאו נגד המבנה החברתי, התרבותי והפוליטי הקיים.

המאמרים בחלקה הראשון של מהדורה זו עוסקים במגוון דרכים ואופנים בדמיון, בפנטזציה ובחריה מהגבולות בציור (גל ונטורה), בספרות (סיון שטאנג, עודד שי) ובמחשבה פוליטית עכשווית (קציעה אלון, אילן גור-זאב). לצד אלו המהדורה חובקת מגוון רחב של מאמרים אשר עוסקים בעבודת הזיכון בגרמניה ופולין (שטפן שטאך), ב"משבר ההיסטוריציזם" בגרמניה של תחילת המאה ה-20 (הרמן פול), בהשקפת עולמו ההיסטוריה של אוריאל טל (נעה וולף) וביצירתו של פול צלאן (יעקב הסינג).

להזמנת גיליון טבור 4 

גיליון שלישי (2010)


הגיליון השלישי של כתב העת "טבור" יצא לאור בשנת 2010 והוקדש כולו לנושא האקולוגיה. 

בגיליון מאמרים פרי עטם של פרנק איקטר, מרקוס שוורצר, יצחק בנימיני, דליה מרקוביץ, שלמה לוטן, אילן גור-זאב ושולמית וולקוב.  

גיליון שני (2009)


המהדורה השניה של טבור יצאה לאור תחת הכותרת "פשע ושגעון בגרמניה המודרנית" בחודש מארס 2009. להלן רשימת המאמרים.


ביקורת על טבור מעכבר העיר, יום חמישי 26 נובמבר 2009:

כתב עת | "טבור" • כתב עת שנתי לענייני היסטוריה, חברה, תרבות והגות של מרכז אירופה, גיליון 2, עורך: יותם חותם, הוצאת רסלינג ומרכז קבנר להיסטוריה גרמנית, 215 עמ', 89 שקלים

פריץ הארמן לא היה הרוצח בעל הספק הקורבנות הגדול ביותר בגרמניה של המאה ה-20, אך הוא היה שיטתי למדי, בדרכו. בשנים 1918-1924 רצח הארמן, תושב העיר האנובר, 27 נערים ובחורים צעירים, בני 14-23. הוא נהג לפגוש אותם בתחנת הרכבת בעיר, לקחת אותם לדירתו, לקיים עמם יחסי מין ותוך כדי כך להרוג אותם, כנראה באמצעות נשיכת ורידי הצוואר.

הארמן היה למשך כמה רגעים לאחד מסמלי המשבר החברתי והתרבותי שפקד את מדינתו בתחילת שנות ה-20, ולא פחות מכך - סמל להיהפכותה של עבריינות נוער לאבן ריחיים על צווארה של החברה הגרמנית. טוביאס ג' סימפסון מספר במאמרו "עבריינות נוער בגרמניה, 1900-1933: פרשנות חדשה", הנכלל בגיליונו האחרון של כתב העת "טבור", כי מפקד משטרת האנובר ניסה לתלות את הכישלון הממושך בתפיסת הרוצח בכך שקורבנותיו של הארמן - צעירים ששוטטו בלילות סמוך למוקדי הפעילות של העולם התחתון - היו "גחמניים ונחותים מוסרית".

ההצהרה עוררה סערה והביאה את הפילוסוף היהודי תיאודור לסינג, תושב העיר, לכתוב ספר, ובו ניתח את הפרשה לא כמקרה פתולוגי של אדם יחיד, אלא כצורה של פתולוגיה קולקטיבית. "עלינו לצעוד בהורות משותפת אחר ארון המתים של הנוער, שנותר לא ממומש באשמתנו", כתב לסינג. לדעתו, קורבנות הרצח מבטאים את כישלון התרבות המודרנית בהגנה על צאצאיה ואת החולי שהמיט הדור של מלחמת העולם הראשונה על בניו. משום כך, הוא הציע לקבור את גופות הצעירים סמוך לקברו של לייבניץ, מגדולי הפילוסופים של העת החדשה, הטמון בהאנובר.

מאמרו של סימפסון הוא אחד מבין חמישה מאמרים מאירי-עיניים בחטיבה מיוחדת של כתב העת, המוקדשת לפשע ושיגעון בגרמניה המודרנית, דהיינו מאז הקמת הרייך השני הקיסרי ב-1871, דרך ימי רפובליקת ויימאר ועד קריסת הרייך השלישי ב-1945. השילוב בין מבט קרימינולוגי למבט פסיכיאטרי הוא כמעט מתבקש לנוכח הנתיבים שההיסטוריה הגרמנית צעדה בהם, וכפי שכותבים עופר אשכנזי, אודי גרינברג ויונתן לוי בהקדמה לחטיבה, "קשה להעלות על הדעת אומה נוספת בעת המודרנית שקורותיה הוסברו בידי רבים כל כך כתוצר של טירוף ופשעים".

אלא שבניגוד לאחת הדעות המקובלות בחקר ההיסטוריה הגרמנית, מחברי המאמרים אינם מצביעים על קשר ישיר בין הפשע והטירוף הנאציים ובין מה שקדם להם. הם מתארים תהליך מורכב ורב-ממדי, שבמסגרתו התנהלו בחברה הגרמנית הטרום-נאצית דיונים מקיפים בקשר בין רציונליות ובין שני ה"ילדים החורגים" שלה - שיגעון ופשע. מעניינים במיוחד הם מאמרו של בעז נוימן, "'פילוסופיית הכאילו' כפילוסופיית חיים", העוסק במעשי הנוכלות הרבים שרווחו ברפובליקת ויימאר; ומאמרו של תומאס וובר, "גדוד של גיבורים, גדוד של פושעים", המפריך כמה מטענותיו של אדולף היטלר על גבורתו של גדוד המילואים שהוא שירת בו במלחמת העולם הראשונה.

אבנר שפירא

 


גיליון ראשון (2008)


המהדורה הראשונה והחגיגית של טבור יצאה לאור תחת הכותרת "זיכרונות מלחמה: שישים שנה אחרי" בנובמבר 2007 והיא עוסקת במקומן של מלחמת העולם השנייה ושל השואה, בתרבויות הזיכרון של ימינו באירופה ובעולם. להלן רשימת המאמרים.

Back to Home